De flash player is niet geinstalleerd

Advies en input voor Communicatie, creativiteit en concept

[ Communicatie ] [ Concept ] [ Creativiteit ] [ Creatief denken ]


Voor Atelier|Helderrood zijn Creativiteit, Conceptdenken en Communicatie vaste pijlers in hun manier van werken en doen. Vanuit het kunstenaarsvak kijken ze anders naar de dagelijkse en gewone dingen en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Dick Lubbersen is daarnaast ook communicatieadviseur. Voor veel bedrijven is het loskomen van de dagelijkse gang van zaken vaak moeilijk. Niet omdat ze niet willen, maar omdat ze druk zijn met de 'core buisiness'. En dat is begrijpelijk. Wil je je echter verder ontwikkelen, immers stilstand is achteruitgang, dan is een frisse kijk naar wat je doet een verrijking. Atelier|Helderrood daagt u uit om anders te kijken en te doen! Wij leveren graag input en advies voor Communicatie, Concept en Creativiteit.

Communicatie

Communiceren is een vak. We doen en kunnen het allemaal. Het grootste deel van de dag bestaat uit communiceren, communiceren en nog eens communiceren.


Communiceren is belangrijk voor ons. Des te meer een reden om er serieus mee om te gaan. Atelier|Helderrood wil graag met u op en creatieve manier naar uw communicatie kijken: interne communicatie, externe communicatie, marketingcommunicatie, creatieve communcatie en eventcommunicatie zijn onze specialismen.

Concept

Nieuwe concepten, nieuwe ideeŽn ... een ideeenfabriek!

Daar hebben we binnen een team of werkplek wel eens behoefte aan: een ideeŽnfabriek. Nieuwe ideeŽn creŽer je nu eenmaal niet zo eenvoudig, je zit al snel vast aan vaste denkpatronen en de ideeŽn van je collega's denk je ook wel te kennen. Dus hoe kom je tot echt nieuwe denkwijzen...


Atelier|Helderrood heeft hiervoor een aantal creatieve denktechnieken uitgewerkt. Deze andere manier van denken creŽert in relatief korte tijd nieuwe ideeŽn en aanzetten tot nieuwe manieren van werken en zelfs nieuwe producten. Laat je verrassen door deze denktechnieken die gebruik maken van vergelijking, projectie, combineren en afkijken. Kijk bij Creatief denken!

Creativiteit

Kennis is al verouderd voordat de studie is afgerond. Niet diplomaīs maar kwaliteiten als zelfkennis, flexibiliteit, leiderschap en creativiteit zijn de basis van goed functioneren in een snel veranderende omgeving. Niets blijft hetzelfde behalve verandering.


Inspiratie en creativiteit staan door de dagelijkse gang van zaken vaak ver van werkvloer af. Niet omdat we dat willen, maar door dat īons hoofd er geen ruimte voor heeftī. Uiteraard is die ruimte te creŽren. In de workshop Creatief denken en doen wordt op verschillende manieren een beroep gedaan op uw creativiteit en flexibiliteit.


Laat de brei van kennis even thuis, sta open voor verandering in plaats van verstarring en sta open voor bezieling in plaats van ontzieling. Het loslaten van dagelijkse denkpatronen werkt al zo verrassend dat u zelf ontdekt hoeveel creatief talent u bezit. U zult versteld staan van uw eigen mogelijkheden op dit gebied, maar ook van die van uw collega's.

Creatief denken

Vier fasen voor creatief denken:


Fase 1: het probleem

Waarover willen we creatief denken? Omschrijf helder en duidelijk waarover het gaat. Dit kan ťťn probleem zijn, maar ook meerdere. Dit is het uitgangspunt en startpunt van de sessie.


Fase 2: ideeŽn genereren

Bij het genereren van ideeŽn maken we gebruik van de verschillende denktechnieken die genoemd staan bij Creatieve denktechnieken. Het is vooral op een andere manier naar de dingen kijken, ze via een omweg opnieuw te benaderen, maar ook alles kan, alles mag. Hiervoor gelden de regels van het brainstormen, niets wordt afgekeurd. Gekke dingen blijken later voeding voor de meest briljante oplossing.


Fase 3: ideeŽn waarderen

In deze fase is het van groot belang de opbrengsten aan ideeŽn te stroomlijnen en te structureren. Wat vinden we belangrijk, wat is bruikbaar, waar kunnen we morgen al mee aan de slag en wat komt op het wensenlijstje. Vertaal de ideeŽn naar de werkelijkheid van vandaag de dag.


Fase 4: ideeŽn uitvoeren

Nu de werkelijkheid, het uitvoeren van de ideeŽn. Dat kan aan de hand van gemaakte prioriteitenlijsten voor de korte, middellange en lange termijn.

Met een groep mensen uit je eigen organisatie ga je aan het werk. Tussen de 5 en 12 deelnemers werkt meestal het beste. Zorg ervoor dat dit niet allemaal gelijkgestemden zijn, niet alleen managers bijvoorbeeld, maar ook andere medewerkers. Variatie in deze draagt bij aan het succes. Naast de eigen mensen is het zinvol om gebruik te maken van vreemde eenden.

Vreemde eenden zijn mensen die deelnemen aan creatief denken sessies en weinig of niets met de branche of het werkveld van doen hebben. Zij doorbreken makkelijk geijkte (denk)patronen omdat het buitenstaanders zijn en dit levert snel een andere manier van kijken en denken op.

Creatief denken technieken

Er bestaan misschien wel meer dan honderd denktechnieken om tot nieuwe ideeŽn te komen. De meeste vormen zijn 'broertjes' van elkaar. Er wordt gebruik gemaakt van technieken die gebaseerd zijn op het associŽren, connecties leggen en op combineren. Atelier-galerie Helderrood heeft er een aantal uitgewerkt en maakt deze desgewenst op maat voor elk onderwerp.


1. Wie schrijft die blijft

Een brainstormtechniek die in een groep in relatief korte tijd al schrijvende vele ideeŽn genereert. Woord voor woord. En van individueel naar groepsgewijs.


2. Buurman's gras is groener

Kijk eens over de schutting van je eigen wereld. Heel snel kun je benoemen wat er beter is bij de concurrenten. Maar wat levert dit aan nieuwe ideeŽn op voor je eigen situatie?


3. Appels en peren vergelijken

Een frisse kijk op producten levert deze 'anders kijken techniek' op. Vergelijk deze keer wel appels met peren of nog erger een appel met bijvoorbeeld een draaikruk en je zult verbaasd staan over de innovatieve ontwikkelingen.


4. Van minnen naar plussen

De creatieve techniek negatief brainstormen werkt als volgt: speel advocaat van de duivel en draai het probleem om. Veel mensen blijken negatief denken makkelijker te vinden dan positief denken. En maak daarna van je minnen plussen.


5. Saillant detail

Laat het grote geheel even varen en werk aan de hand van een detail of onderdeel van een product aan nieuwe ideeŽn. Het loslaten van het grote geheel en je storten op ťťn of meer detail-onderdelen levert innovatieve wegen.


6. Loesje uit Arnhem

'Wat Loesje kan kan ik ook?!' Iedereen kent ze en bijna iedereen heeft er een goed gevoel bij: de posters van Loesje. En daarna de scheurkalenders en andere aanverwante artikelen. Schrijf mee met Loesje en ontdek nieuwe kanten aan jouw onderwerp door de Loesje-techniek.


7. Kijk en vergelijk

De metafoor is een van de mooiste technieken om op een andere manier te kijken. Vergelijk je werksituatie met bijvoorbeeld een tenniswedstrijd of een modeshow. Welke onderwerpen kun je projecteren op jouw situatie? Het levert veel nieuwe inzichten op.
PaasMedia - Copyright 2018 (c)