Teambuilding

In een team vullen mensen elkaar aan en stoten elkaar af. Dat heeft te maken met het specifieke gedrag van elk individu. Mensen hebben de neiging vast te houden aan aangeleerde patronen. Deze patronen zijn binnen een team vaak herkenbaar, maar ook ontstaan uit oordelen en vooroordelen.

Patronen doorbreken

Land-art teambuilding is een manier om de patronen zoals hierboven beschreven en de vaak zelfde manier van denken bij het oplossen van problemen te doorbreken. Creatieve teambuilding land-art zoekt juist buiten in een ‘open air’ atelierruimte naar ´verborgen´ kwaliteiten van zowel de individuele personen als die van het team. Door samen te verzamelen, te creëren of een buitenobject te maken blijken er snel nieuwe inzichten te ontstaan. Kijken is namelijk meer dan je ziet, een andere bril doet wonderen.

Creativiteit is iets van kunstenaars, ontwerpers en architecten, vaak warrig en niet altijd te begrijpen voor de ´buitenwereld´. Georganiseerde creativiteit is echter het doelgericht organiseren van creatieve oplossingen voor een probleem of het genereren van creativiteit ter bevordering van verandering of vernieuwing.

Ontdek nieuwe mogelijkheden

Teambuiliding land-art is samen ontdekken, samen keuzes maken en vooral op een nieuwe andere manier met elkaar aan het werk. Rolpatronen liggen hier niet vast en de normale gang van zaken is niet aan de orde. Ontdek nieuwe mogelijkheden in jezelf en in het team.