Grensland

In Drenthe zijn de laatste eeuw veel grenzen verlegd en aangepast, hetzij door nieuwe gemeenten of de vele verkavelingen van landbouw- en natuurgronden. Deze verandering tasten niet alleen de fysieke gebiedsgrenzen aan, vaak ook de mentale en emotionele grenzen van de mens. In Grensland gaven tien geselecteerde beeldende kunstenaars op hun manier een vertaling van het thema. In hun kunstprojecten draaide het om het beeld op zich en om de inhoud en achtergrond van het project.