Broken circle, maakbaar landschap

Broken circle, maakbaar landschap

Zooo … die staat. Prachtig in een klassiek Hollands landschap, rivier de Vlist, dijkje, polder met veel slootjes,nieuwe natuur met lepelaars en echte Hollandse luchten. Hoe mooi is het Groene Hart van Nederland? Ik was in ieder geval opnieuw aangenaam verrast. Toplocatie voor mijn project ‘Broken Circle, Maakbaar landschap’ dankzij de uitnodiging van www.kunststroming2018.nl.

Het Nederlandse landschap geldt misschien wel als het meest maakbare van de wereld. ‘We’ zijn goed geworden in het indelen en functie geven van elke vierkante meter grond, het functioneel maken ervan.

Van ooit ‘woest en ledig’ naar een lappendeken van dorpen, steden, wegen, recreatie, natuur (bosbouw) en vooral veeteelt en landbouw. Het polderen is een Nederlands begrip en handelsmerk geworden, niet alleen omdat we onder de zee-spiegel leven. We willen ons landschap beheersen, ook met aanpassingen die de klok soms terugdraaien. Voor waterberging brengen we nu de poldertjes terug tot ‘nieuwe natuur’. En wat doen we morgen? Broken circle, Maakbaar landschap reflecteert op bovenstaand gegeven met een gebroken cirkel  vanuit een middelpunt dat overal zou kunnen liggen. Met het opnieuw uitzetten van piketpaaltjes of jalons (landmeetpalen) voor weer een nieuwe aanpassing in ons landschap. Een maakbaar landschap is nooit af.