Broken circle,  Maakbaar landschap

Broken circle, Maakbaar landschap

Project voor Kunststroming, Krimpenerkunstwaard
8 en 9, 15 en 16 september 2018
Het Nederlandse landschap geldt misschien wel als het meest maakbare van de wereld. ‘We’ zijn goed geworden in het indelen en functie geven van elke vierkante meter grond, het functioneel maken ervan. 
Van ooit ‘woest en ledig’ naar een lappendeken van dorpen, steden, wegen, recreatie, natuur (bosbouw) en vooral veeteelt en landbouw. Het polderen is een Nederlands begrip en handelsmerk  geworden, niet alleen omdat we onder de zee-spiegel leven. We willen ons landschap beheersen, ook met aanpassingen die de klok soms terug-draaien. Voor waterberging brengen we nu de    poldertjes terug tot ‘nieuwe natuur’. En wat doen we morgen?
Broken circle, Maakbaar landschap reflecteert op bovenstaand gegeven met een gebroken cirkel  vanuit een middelpunt dat overal zou kunnen liggen. Met het opnieuw uitzetten van piketpaaltjes of jalons (landmeetpalen) voor weer een nieuwe aanpassing in ons landschap. Een maakbaar landschap is nooit af.