• Kunstprojecten

    Met een grote sociaal maatschappelijke betrokkenheid

Kinderraad Emmerhout, Kindergemeenteraad Emmen

In september ben ik gestart met het begeleiden van de Kinderraad Emmerhout en De Kindergemeenteraad. Wat geweldig hoe betrokken deze kinderen zijn met hun buurt of stad en bij de sociaal- maatschappelijke problemen die daar spelen. Ik ben zo trots op ze. We kijken naar welke onderwerpen zij belangrijk vinden, waar aandacht voor moet komen en op welke manier zij aandacht voor betreffend onderwerp willen vragen.Onderwerpen die zij belangrijk vinden zijn bijv. Veilige en inclusieve speeltuinen, Jezelf mogen en kunnen

Lees meer

Trots op je buurt: Woonwagenkamp De Ark!

In het voorjaar startten Greetje Kuipers van Facet en ik samen met een Kunst- en cultuurproject op woonwagenkamp de Ark in Emmen. Of het zo moest zijn… We kwamen precies op tijd! Clubgebouw de Ark werd gerenoveerd. Twee muren kregen we tot onze beschikking om die trots op vorm te geven. Met de volwassenen verzamelden we tijdens koffieavonden foto’s en haalden we verhalen op over het leven van vroeger op het woonwagenkamp. We hoorden over het vele werk rondom de

Lees meer

Beeldende kunst als rode draad

20 jaar Atelier Helderrood In CBK Rensenpark opent Angelien Docter, docent Media- vormgeving bij het Deltion College Zwolle, op vrijdag 29 juli 2022 om 16.00 uur de tentoonstelling ‘Beeldende kunst als rode draad’ met werk van Dick en mij. We nodigen je van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Eddie Zinnemers, een van de gemeentedichters van Emmen, draagt tijdens de opening een gedicht voor dat hij maakte naar aanleiding van de expositie. Met deze tentoonstelling vieren wij dat we

Lees meer

Het gaat goed met ons Verhalen-en Kunstproject! Inmiddels hebben we alle gesprekken gevoerd met bewoners van Woonwijkcentrum Holdert in Emmen. Harry Cock, gepassioneerd fotograaf uit Assen maakte de afgelopen weken voor ons project prachtige foto’s van de deelnemers in hun eigen omgeving. Elke Beekman is volop bezig met het schrijven van de verhalen en ikzelf maak een serie schilderijtjes van de dierbare voorwerpen van bewoners. Dus ja, het loopt als een trein! In november starten we met een breed aanbod

Lees meer

Bewonersverhalen Molukse wijk Hoogeveen

Het project ‘Bewonersverhalen Molukse wijk Hoogeveen’ is een project van Atelier|Helderrood in samenwerking met tekstschrijver Elke Beekman van Bureau Binnenwerk. Voor Domesta* halen we verhalen op bij bewoners in de Molukse wijk in Hoogeveen. Voor de Molukse bewoners ‘een thuis’, met alle herinneringen die daar bij horen. De wijk bestaat eind 2022 zestig jaar en Domesta wil daar graag aandacht aan geven middels een verhalen- en kunstproject. Het is mooi om met bewoners herinneringen op te halen aan hun woonperiode

Lees meer