• Kunstprojecten

    Met een grote sociaal maatschappelijke betrokkenheid

Bewonersverhalen De Arend

Bewonersverhalen De Arend

Het project ‘Bewonersverhalen De Arend’ is een project van Atelier|Helderrood in samenwerking met tekstschrijver Elke Beekman van Bureau Binnenwerk.

Voor Domesta* halen we verhalen op bij bewoners van woonflat De Arend in Hoogeveen. De flat wordt waarschijnlijk volgend jaar gesloopt. Dat betekent dat er grote veranderingen voor de deur staan van de bewoners …

De Arend is voor bewoners ‘een thuis’ om binnenkort afscheid van te moeten nemen. Met alle herinneringen die daar bij horen. Door het verdwijnen van deze flat, zal ook het straatbeeld veranderen, ook voor andere wijkbewoners. Voor de bewoners van De Arend start straks een nieuwe periode van het zoeken/vinden van een nieuwe woonlocatie. Het is mooi om met bewoners  herinneringen op te halen aan hun woonperiode in De Arend, deze vast te leggen tijdens gesprekken, om zo bewust even stil te staan bij hun woonbeleving hier.

Daarna gaan we met Domesta en de bewoners kijken of we deze herinneringen kunnen gebruiken als input voor een Kunstproject als blijvende herinnering aan De Arend.

Dit project loopt in 2021 en 2022.

*Domesta is een ondernemende, maatschappelijk gedreven organisatie, die betaalbare huizen biedt aan mensen met de laagste inkomens of voor wie dat om andere redenen moeilijk is dat zelf te regelen.