• Kunstprojecten

    Met een grote sociaal maatschappelijke betrokkenheid

Bewonersverhalen Molukse wijk Hoogeveen

Bewonersverhalen Molukse wijk Hoogeveen

Het project ‘Bewonersverhalen Molukse wijk Hoogeveen’ is een project van Atelier|Helderrood in samenwerking met tekstschrijver Elke Beekman van Bureau Binnenwerk.

Voor Domesta* halen we verhalen op bij bewoners in de Molukse wijk in Hoogeveen. Voor de Molukse bewoners ‘een thuis’, met alle herinneringen die daar bij horen. De wijk bestaat eind 2022 zestig jaar en Domesta wil daar graag aandacht aan geven middels een verhalen- en kunstproject. Het is mooi om met bewoners herinneringen op te halen aan hun woonperiode in deze wijk, hun geschiedenis en deze vast te leggen tijdens gesprekken, om zo bewust even stil te staan bij het zestigjarig bestaan van de Molukse wijk.

Daarna gaan we met Domesta en de bewoners kijken of we deze herinneringen kunnen gebruiken als input voor een Kunstproject in deze bijzondere en unieke woonwijk in Hoogeveen.

*(Domesta is een ondernemende, maatschappelijk gedreven organisatie, die betaalbare huizen biedt aan mensen met de laagste inkomens of voor wie dat om andere redenen moeilijk is dat zelf te regelen).