• Kunstprojecten

    Met een grote sociaal maatschappelijke betrokkenheid

Kinderraad Emmerhout, Kindergemeenteraad Emmen

In september ben ik gestart met het begeleiden van de Kinderraad Emmerhout en De Kindergemeenteraad. Wat geweldig hoe betrokken deze kinderen zijn met hun buurt of stad en bij de sociaal- maatschappelijke problemen die daar spelen. Ik ben zo trots op ze. We kijken naar welke onderwerpen zij belangrijk vinden, waar aandacht voor moet komen en op welke manier zij aandacht voor betreffend onderwerp willen vragen.Onderwerpen die zij belangrijk vinden zijn bijv. Veilige en inclusieve speeltuinen, Jezelf mogen en kunnen

Lees meer

Trots op je buurt: Woonwagenkamp De Ark!

In het voorjaar startten Greetje Kuipers van Facet en ik samen met een Kunst- en cultuurproject op woonwagenkamp de Ark in Emmen. Of het zo moest zijn… We kwamen precies op tijd! Clubgebouw de Ark werd gerenoveerd. Twee muren kregen we tot onze beschikking om die trots op vorm te geven. Met de volwassenen verzamelden we tijdens koffieavonden foto’s en haalden we verhalen op over het leven van vroeger op het woonwagenkamp. We hoorden over het vele werk rondom de

Lees meer

Bewonersverhalen Molukse wijk Hoogeveen

Het project ‘Bewonersverhalen Molukse wijk Hoogeveen’ is een project van Atelier|Helderrood in samenwerking met tekstschrijver Elke Beekman van Bureau Binnenwerk. Voor Domesta* halen we verhalen op bij bewoners in de Molukse wijk in Hoogeveen. Voor de Molukse bewoners ‘een thuis’, met alle herinneringen die daar bij horen. De wijk bestaat eind 2022 zestig jaar en Domesta wil daar graag aandacht aan geven middels een verhalen- en kunstproject. Het is mooi om met bewoners herinneringen op te halen aan hun woonperiode

Lees meer

Bewonersverhalen De Arend

Het project ‘Bewonersverhalen De Arend’ is een project van Atelier|Helderrood in samenwerking met tekstschrijver Elke Beekman van Bureau Binnenwerk. Voor Domesta* halen we verhalen op bij bewoners van woonflat De Arend in Hoogeveen. De flat wordt waarschijnlijk volgend jaar gesloopt. Dat betekent dat er grote veranderingen voor de deur staan van de bewoners … De Arend is voor bewoners ‘een thuis’ om binnenkort afscheid van te moeten nemen. Met alle herinneringen die daar bij horen. Door het verdwijnen van deze

Lees meer

Warme herinneringen Holdert

Het project ‘Warme herinneringen Holdert’ is een samenwerking van tekstschrijver Elke Beekman van Bureau Binnenwerk en beeldend kunstenaar Ellen Kroeze van Atelier|Helderrood. Op een dag ga je verhuizen naar een woonwijkcentrum. Soms omdat je graag dichter, maar wel zelfstandig, bij zorgverleners wilt wonen. Soms omdat je niet meer voor jezelf kunt zorgen. Voor veel mensen is dit een hele stap. Een groot deel van je spullen kun je niet meenemen. De kamers zijn vaak kleiner dan het huis waar je

Lees meer