Projecten

Doordat er vaak meerdere partijen betrokken zijn bij een vraag kunnen meningen en belangen uiteen lopen en is een dialoog soms moeilijk te voeren. Communiceren, samenwerken en sparren, blijken kernwaarden hiervoor. Wij kunnen als kunstenaars binnen een project een grote rol spelen bij het op gang brengen van de dialoog en veranderprocessen. We luisteren met een open en nieuwsgierige houding, kijken soms net even anders, maken verschillen en overeenkomsten zichtbaar, leggen verbanden, stellen daar waar nodig verdiepende en kritische vragen en bedenken nieuwe invalshoeken om maatschappelijke kwesties aan te vliegen. We onderzoeken hoe we het traject organisatorisch goed kunnen laten verlopen en het project vorm kunnen geven. Samen zetten we een verandering in gang!