(Voorlopig?) Streep door Kunstwerk Rotonde Bargeres

(Voorlopig?) Streep door Kunstwerk Rotonde Bargeres

Voor de zomer waren we druk met alle voorbereidingen van het rotondekunstwerk ‘Hier ben ik thuis’ (fase 1). De technische tekeningen zijn inmiddels gemaakt en het was wachten op de definitieve offertes, hoeveel het kunstwerk uiteindelijk gaat kosten.

Ondanks alle extra tijd en inspanningen is het ons niet gelukt om het kunstwerk binnen het budget te krijgen. Daarom moeten wij met grote teleurstelling melden dat het kunstwerk niet voor het taakstellend budget van € 22.000,– gerealiseerd kan worden. Door grote onvoorziene prijs- en loonstijgingen afgelopen jaar, prijzen van materialen zijn met 30-70% toegenomen, valt het kunstwerk veel duurder uit dan een jaar geleden gedacht. En dit zal alleen nog maar meer stijgen.

Wij hebben naar alternatieven, zoals een herontwerp, gekeken. Evenals mogelijkheden voor budgetverruiming, sponsering/fondsen, e.d., maar dit heeft niet tot verandering geleid.

Daarom heeft het bestuur van Wijkvereniging Bargeres in goed overleg met ons het besluit genomen om het kunstproject nu niet uit te voeren.

Bericht van Wijkvereniging Bargeres: ‘Dit valt bij alle betrokkenen erg zwaar. Desalniettemin kijken wij terug op een fijne, creatieve samenwerking met Dick Lubbersen en Ellen Kroeze van Atelier Helderrood en wij danken hun voor hun inzet en mooie ontwerp dat zij gemaakt hebben voor de rotonde. Tot onze spijt zal het bij het idee van het visitekaartje van Bargeres blijven’.