Warme herinneringen

Een concept voor sociaal- maatschappelijke kunst- en cultuurprojecten van Ellen Kroeze – Atelier|Helderrood en Elke Beekman – Bureau Binnenwerk.

Het delen van herinneringen en verhalen levert veel op: herkenning, begrip, kennis, om maar wat te noemen. En niet te vergeten: plezier! Er is wel een belangrijke voorwaarde: oprechte aandacht voor en nieuwsgierigheid naar je medemens. Stel je open voor het verhaal van de ander. Neem de tijd en luister. Dan ontstaat ruimte voor ontmoeting en verbinding.

Het concept


Concept voor sociaal- maatschappelijke kunst- en cultuurprojecten

Lees meer

Holdert


De herinneringen die verbonden zijn aan de stap naar wonen in zorg.

Bekijk en lees

Stoofjes


Warm houden is de zin van hun bestaan. Dit keer geen voeten, maar herinneringen.

Bekijk en lees

Het concept

Herinneringen en verhalen

De verhalen en herinneringen voor onze projecten vinden we langs twee sporen. Het ene spoor bestaat uit verhalen die niet vaak of nog nooit verteld zijn, maar die wel gehoord mogen worden. Langs het andere spoor liggen verhalen van mensen die uit beeld dreigen te verdwijnen. Of beter: mensen die we wel zien, maar dan meer als een groep, als een eenvormige categorie, en niet (meer) als individuele mensen. Ouderen, daklozen, ‘kwetsbare mensen’, om maar een paar voorbeelden te noemen. Door hun verhalen te delen, geven we hen weer een gezicht.

Verwoorden en verbeelden: kunst en cultuur

We delen de verhalen door ze te verwoorden en te verbeelden. Dat doen we met kunst en cultuur. Kunst en cultuur zorgt voor ontmoeting en dialoog en draagt bij aan verbinding en betrokkenheid. Het doet een beroep op je verbeeldingskracht en is een manier om je te uiten (anders dan met woorden). Het gaat over zingeving, het raakt mensen en brengt het gesprek op gang. En iedereen ‘kan het’! Hoe we verhalen gaan verbeelden, is steeds weer anders. Wat willen deelnemers? Welke beeldende kunstvorm past daar het best bij? Het liefst kiezen we voor nieuwe ervaringen voor de deelnemers. Daarbij betrekken we ook andere kunst- en cultuurprofessionals. Van fotografen en theatermakers tot dansers en musici.

Samen met anderen

We willen individuele deelnemers (weer) een gezicht geven door hun verhaal te delen via kunst en cultuur. Tegelijkertijd hopen we zo ook bij te dragen aan een gemeenschap waar mensen elkaar kennen, begrijpen en respecteren. Waar het fijn wonen en leven is voor iedereen. Vanuit deze maatschappelijk drijfveer werken we daarom samen met organisaties en instellingen in het sociaal domein en daarbuiten.

Want het leven is kort en de lijst met verhalen die verteld en verbeeld moet worden, is eindeloos.

Wie zijn wij

Elke Beekman
Bureau Binnenwerk (tekst & communicatie)
info@bureaubinnenwerk.com
www.bureaubinnenwerk.com
Ik heb een passie voor het afnemen van interviews en het vastleggen van verhalen. Met mijn Bureau Binnenwerk schrijf ik teksten in alle soorten en maten. Uw verhaal, mijn woorden. Daarnaast kun je me inzetten als allround communicatieadviseur. Het leidt tot eigen werk, werk in opdracht en tot mooie (samenwerkings-)projecten.
Ellen Kroeze
Atelier Helderrood
(beeldende kunst, beeldend kunstenaar)

info@helderrood.nl
www.ellenkroeze.nl
Al sinds mijn studie tot docent beeldende vakken aan de Hogeschool Windesheim laat ik mij graag inspireren door sociale- en maatschappelijke onderwerpen, vraagstukken of problemen. Steeds meer voelde ik de behoefte om mensen in een kwetsbare situatie kennis te laten maken met kunst en cultuur. Mensen betrekken bij kunst en cultuur, zodat je uitdrukking kunt geven aan wat er in je omgaat, wat je moeilijk vindt, waar je van geniet, emoties en gevoelens, herinneringen, iets wat er toe doet. Mensen laten verbeelden of uitdrukken wat ze op een andere manier soms niet kunnen of durven te zeggen. Niet alleen de kunstzinnige laag, maar ook de verhalen achter de mensen geven mij veel voldoening.